093.898.1733

Ram Laptop

Call

Giới thiệu

100% hàng chính hãng, tháo máy (Samsung, Hynix, Kington, King max, Transcend, ElPIDA, Nanya....)

Tất cả được Thạch Long BH 12 tháng

 

Chat online

Chat Online

  093.898.1733

 nqhung33

hungnguyen_fx

 0938981733

 0938981733