093.898.1733

Ram Laptop

Call

Giới thiệu

100% hàng chính hãng, tháo máy (Samsung, Hynix, Kington, King max, Transcend, ElPIDA, Nanya....)

Tất cả được Thạch Long BH 12 tháng

 

DDR2 (667/800) 1GB = Tạm hết

DDR2 (667/800) 2GB = 300.000 VND

DDR2 (667/800) 4GB = Tạm hết.

 

DDR3 (1066/1333/1600) 1GB = Tạm hết

DDR3 (1066/1333/1600) 2GB = 250.000 VNĐ

DDR3 (1066/1333/1600) 4GB = 600.000 VNĐ

DDR3 (1066/1333/1600) 8GB = 1.100.000 VNĐ

DDR3 (PC3L) 2GB = 300.000 VND

DDR3 (PC3L) 4GB = 650.000 VND

Chat online

Chat Online

  093.898.1733

 nqhung33

hungnguyen_fx

 0938981733

 0938981733