093.898.1733

Kéo thả chuột là tính năng được người dùng Windows sử dụng mỗi ngày như một thao tác không thể thiếu. Hầu hết, các bạn chỉ dùng thao tác kéo thả này để di chuyển file và thư mục trên desktop, hoặc di chuyển file từ thư mục này sang thư mục khác. Tuy nhiên, đây lại không phải là tính năng duy nhất của thao tác này mà nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí mà bạn kéo thả file tới.

Khi bạn kéo thả một file hoặc thư mục trên Windows, chúng sẽ tự động được chuyển đi hoặc được copy tùy theo vị trí mà bạn thả file hoặc thư mục, ví dụ:

  • Nếu bạn kéo thả file/thư mục từ Onedrive tới một ổ đĩa khác thì file/thư mục đó sẽ được copy sang.
  • Nếu bạn kéo thả file/thư mục từ local location sang network location thì file/thư mục đó sẽ được copy sang.
  • Nếu bạn kéo thả file/thư mục từ CD/DVD tới Blu-ray hoặc ngược lại, file/thư mục đó sẽ luôn luôn được copy. 
  • Nếu bạn kéo thả file/thư mục từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một ổ đĩa thì file/thư mục đó sẽ được di chuyển thẳng tới vị trí đó.
  • Nếu bạn kéo thả file/thư mục tới Recycle Bin, file/thư mục sẽ luôn luôn được chuyển thẳng tới chứ không copy. 

Trên đây là các tính năng mặc định của thao tác kéo thả tùy theo vị trí mà bạn thả file/thư mục. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi tính năng mặc định này bằng vài phím tắt.

  • Nhấn và giữ phím Control (Ctrl) trong khi kéo thả file/thư mục để luôn luôn copy.

  • Nhấn và giữ phím Shift trong khi kéo thả file/thư mục để luôn di chuyển.

  • Nhấn và giữ phím Alt hoặc Ctrl + Shift trong khi kéo thả file/thư mục để luôn tạo Shortcut.

Lưu ý: Thao tác kéo thả file/thư mục tới Recycle Bin và từ CD/DVD tới Blu-ray thì không thể thay đổi được.

 

Nguồn Gearvn

Chat online

Chat Online

  093.898.1733

 nqhung33

hungnguyen_fx

 0938981733

 0938981733