1. Trang Chủ
  2. Tin Công Nghệ
  3. Key Windows 11- Tìm lại thật đơn giản !

Key Windows 11- Tìm lại thật đơn giản !

Chỉ với một vài lệnh đơn, người dùng có thể tìm thấy key Windows 11 (hay Key Product – khóa) để từ đó sao lưu vào một vị trí nhất định và sử dụng trong tương lai.

 

Theo TechRepublic, key Windows 11 là một đoạn mã có 25 ký tự bao gồm cả chữ và số, được Microsoft phát hành dùng cho việc kích hoạt bản quyền Windows của hãng.

 

Windows 11

Do key Windows 11 được ẩn đi, việc truy tìm nó có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, người dùng có thể áp dụng các cách thức dưới đây để tìm khóa sản phẩm này.

 

Sử dụng dấu nhắc lệnh

 

Mở công cụ tìm kiếm của Windows 11 và nhập command prompt. Danh sách sẽ hiển thị lựa chọn Command Prompt, hãy nhấp vào Run As Administrator để đến màn hình dấu nhắc lệnh.

 

Command Prompt Key Windows 11

 

Ở cửa sổ dòng lệnh, hãy nhập (hoặc dán) lệnh wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey tại dấu nhắc và nhấn phím Enter. Lệnh sẽ hiển thị key Windows 11 ban đầu ngay trên màn hình dấu nhắc lệnh.

 

Sử dụng PowerShell

 

Nếu muốn sử dụng PowerShell, quá trình này tương tự nhưng các lệnh khác nhau. Mở công cụ tìm kiếm và nhập powershell. Tìm PowerShell trong kết quả tìm kiếm và nhấp vào Run As Administrator.

 

Powershell Key Windows 11

 

Tại dấu nhắc PowerShell, người dùng hãy nhập (hoặc dán) lệnh powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”, sau đó nhấn Enter. Lệnh sẽ hiển thị key Windows 11 ban đầu ngay trên màn hình nhắc PowerShell.

 

Sử dụng Registry Editor

 

Khóa Windows 11 cũng được lưu trữ trong Windows Registry, vì vậy người dùng có thể tìm thấy khóa này ở đó nếu điều hướng đến đúng nơi. Mở công cụ tìm kiếm của Windows 11 và nhập regedit. Chọn ứng dụng Registry Editor từ kết quả và nhấp vào Run As Administrator. Sử dụng khung cửa sổ bên trái trong trình Registry và điều hướng đến đường dẫn Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform.

 

Registry Editor Key Windows 11

 

Mục BackupProductKeyDefault sẽ tiết lộ khóa sản phẩm Windows 11 hợp lệ. Khi đã có thông tin này, người dùng có thể thoát khỏi Registry Editor.

 

Một số nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các ứng dụng giúp người dùng có thể xác định vị trí và hiển thị key Windows 11. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu người dùng đã mua Windows 11 từ Microsoft Store thì lịch sử đặt hàng trên tài khoản người dùng cũng sẽ có sẵn thông tin khóa đó.

 

 

Nguồn: Thanhnien

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Đăng ký ngay để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.