1. Trang Chủ
  2. Download
  3. Tài liệu tự học MS Excel

Tài liệu tự học MS Excel

Tài liệu tự học MS Excel

 

 

Link DOWNLOAD bộ tài liệu tự học Excel.

 

Link DOWNLOAD bộ MS Office 2021

 

Mục lục

Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện 

1.1. Khởi động chương trình    

1.2. Tạo một bảng tính mới      

1.3. Thanh công cụ Ribbon      

1.4. Thanh công cụ nhanh        

1.5. Office Button       

1.6. Các thành phần khác trên giao diện           

Bài 2 – Thao tác với bảng tính 

2.1. Thành phần và các thao tác cơ bản 

2.2. Làm việc với ô (Cell)        

2.3. Làm việc với cột   

2.4. Làm việc với hàng (dòng) 

2.5. Một số thao tác khác         

Bài 3 – Làm việc với dữ liệu    

3.1. Kiểu dữ liệu và cách định dạng    

3.2. Định dạng dữ liệu  

3.3. Tìm kiếm dữ liệu   

3.4. Sắp xếp và lọc dữ liệu       

Bài 4 – Công thức và hàm        

4.1. Một số khái niệm  

4.2. Các phép toán       

4.3. Công thức, hàm     

4.4. Phân loại hàm       

Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản    

5.1. Nhóm hàm tài chính          

5.2. Nhóm hàm ngày tháng      

5.3. Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu           

5.4. Nhóm hàm thống kê          

5.5. Nhóm hàm xử lý chuỗi      

5.6. Nhóm hàm luận lý 

5.7. Hàm toán học và lượng giác          

Bài 6 – In ấn    

6.1. Định dạng trang in 

6.2. Xem và thực hiện in ấn     

 

 

 

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Đăng ký ngay để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.