1. Trang Chủ
  2. Download
  3. 50 Câu kiểm tra kỹ năng giao tiếp của bạn.

50 Câu kiểm tra kỹ năng giao tiếp của bạn.

 

Link DOWNLOAD (PDF)

 

Đây là bộ câu hỏi kiểm tra về kỹ năng giao tiếp của bạn, có bao gồm đáp án để tham khảo.

Xin được trích dẫn một vài câu như sau:

1. Để truyển tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả, kênh nào sau đây chiếm vai trò quan trọng nhất?

a. Nội dung thông điệp

b. Giọng nói

c. Hình ảnh và cử chỉ

Đáp án: c. Theo như nghiên cứu về khả năng tiếp nhận thông tin của con người, hiệu quả của một thông điệp được truyền tải được quyết định bởi 55% là hình ảnh và cử chỉ, 38% là giọng nói và chỉ có 7% là nội dung của thông điệp.

2. Bạn hãy cho biết những định nghĩa nào sau đây mô tả chính xác nhất bản chất của giao tiếp?

a. Giao tiếp là sự tương tác và trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe

b. Giao tiếp chỉ mang tính chất thời điểm khi những đối tượng giao tiếp tiếp xúc cùng nhau

c. Giao tiếp là quá trình truyền tải thông điệp một cách chính xác từ người nói đến người nghe.

d. Giao tiếp bao gồm sự tương tác giữa người nói và người nghe trong một hoàn cảnh nhất định

e. Giao tiếp là một quá trình truyền tải, chia sẻ thông điệp từ người nói đến người nghe nhằm đảm bảo thông điệp được truyền đi một cách chuẩn xác nhất, tránh gây hiểu nhầm.

Đáp án: e. Giao tiếp là một quá trình, không phải là một thời điểm nhằm truyền tải một thông điệp từ người nói đến người nghe, thông điệp trong quá trình truyền tải đó phải được các bên tham gia hiểu chính xác tránh những sự nhầm lẫn.

3. Theo bạn, hiệu suất lắng nghe trung bình của những người tham gia vào quá trình giao tiếp là bao nhiêu?

a. 80%

b. 30%

c. 50%

d. 20%

Đáp án: b. Lắng nghe bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, các kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả lắng nghe trung bình của con người trong quá trình giao tiếp chỉ đạt từ 25 – 30%.

4. Khi giao tiếp với nhau, theo bạn những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến sự sai lệch của thông điệp truyền tải? (Hãy chọn 2 đáp án đúng)

a. Tiếng ồn khi giao tiếp

b. Tâm trạng thời điểm giao tiếp

c. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa

d. Bộ lọc thông tin của người tham gia giao tiếp

e. Thiếu tự tin khi giao tiếp

Đáp án: c, d. Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các chủ thể giao tiếp khiến quá trình truyền tải thông điệp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, bộ lọc thông tin của mỗi người sẽ quyết định thông tin nào sẽ được chấp nhận. Sự khác biệt về ngôn ngữ và bộ lọc thông tin của mỗi người sẽ quyết định quá trình giao tiếp thành công hay thất bại.


Hãy download về để xem trọn bộ

 

Nguồn internet.

 

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Đăng ký ngay để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.