1. Trang Chủ
  2. Download
  3. Windows All (7, 8.1, 10, 11) All Editions With Updates AIO 45in1 April 2022

Windows All (7, 8.1, 10, 11) All Editions With Updates AIO 45in1 April 2022

Link Download (Torrent)

 

 

image host

 

Dành cho anh em kỹ thuật: 1 file ISO làm thành 1 USB Setup win với tất cả các phiên bản dưới dây. 

- Nguyên bản từ Microsoft - không thêm bớt - không cá nhân hóa.

- Tự kích hoạt bản quyền (nếu máy đã có đăng ký bản quyền với MS)

 

This is Full Iso With All Windows 11 And 10 And 8.1 And 7 in One With April 2022 Updates.

List of windows editions available for installation
1. "Windows 7 Enterprise N X64"
2. "Windows 7 Enterprise X64"
3. "Windows 7 Home basic N X64"
4. "Windows 7 Home premium N X64"
5. "Windows 7 Professional N X64"
6. "Windows 7 Ultimaten X64"
7. "Windows 7 Home basic X64"
8. "Windows 7 Home premium X64"
9. "Windows 7 Professional X64"
10. "Windows 7 Ultimate X64"
11. "Windows 8.1 Enterprise N X64"
12. "Windows 8.1 Enterprise X64"
13. "Windows 8.1 Pro N X64"
14. "Windows 8.1 N X64"
15. "Windows 8.1 Pro X64"
16. "Windows 8.1 X64"
17. "Windows 8.1 Single Language X64"
18. "Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise X64"
19. "Windows Embedded 8.1 Industry Pro X64"
20. "Windows 10 Home"
21. "Windows 10 Home N"
22. "Windows 10 Home Single Language"
23. "Windows 10 Education"
24. "Windows 10 Education N"
25. "Windows 10 Pro"
26. "Windows 10 Pro N"
27. "Windows 10 Pro Education"
28. "Windows 10 Pro Education N"
29. "Windows 10 Pro For Workstations"
30. "Windows 10 Pro N For Workstations"
31. "Windows 10 Enterprise"
32. "Windows 10 Enterprise N"
33. "Windows 11 Home"
34. "Windows 11 Home N"
35. "Windows 11 Home Single Language"
36. "Windows 11 Education"
37. "Windows 11 Education N"
38. "Windows 11 Pro"
39. "Windows 11pro N"
40. "Windows 11 Pro Education"
41. "Windows 11 Pro Education N"
42. "Windows 11 Pro For Workstations"
43. "Windows 11 Pro N For Workstations"
44. "Windows 11 Enterprise"
45. "Windows 11 Enterprise N"

Whats New
Added All Updates For Windows 10 & 8.1 &7 Released in April 2022

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Đăng ký ngay để được cập nhật các chương trình khuyến mãi.